Klientas įgijęs šią licenciją gali naudoti Windows Server 2008 R2 Standard viename fiziniame serveryje (POSE) ir viename virtualiame (VOSE).