Jā. Eiropas Kopienu Tiesa 2012. gada 3. jūlijā lietā Nr. C-128/11 (atsauce) teikts, ka programmatūras licenču pirkšana un pārdošana ir likumīga, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/24 / EK un tās statūtiem par datorprogrammu tiesisko aizsardzību.

Nē, programmatūras ražotājs nevar iejaukties licences nodošanā, sākot no 2012. gada. Eiropas Kopienu Tiesa.

Nav viennozīmīgas atbildes. OEM (Oriģinālā Aprīkojuma Ražotājs) programmatūra tiek piegādāta tikai ar aparatūru, taču tās pārdošana nav aizliegta. Tomēr šādas programmatūras atkārtotu izmantošanu ierobežo likums, un to ir grūti kontrolēt, tāpēc mēs nepārdodam šīs licences.

Jā, visas licences, kuras mēs pārdodam, ir no uzņēmuma, kas to izdevusi. Visos darījumos tiek parakstīts licences nodošanas akts klientam, kas garantē, ka licence ir oriģināla.

Nē. Par programmatūras iegādi vai pārdošanu nav jāinformē programmatūras ražotājs.

Nē. Mākonis un cita veida abonēšanas programmatūra tiek apmaksāta reizi mēnesī vai gadā. Šādas programmatūras veiktspēja ir ierobežota laikā, tāpēc mēs šādu programmatūru nepārdodam.

Nē. Mēs sadarbojamies tikai ar uzņēmumiem, kas reģistrēti Eiropas Savienībā un EEZ valstīs.

Uz visiem produktiem attiecas standarta Microsoft atjaunināšanas politika. Tas nozīmē, ka visi produkti saņem tādus pašus jauninājumus, kā programmatūru iegūst tieši no Microsoft vai tā pārstāvja.

Iegādājoties šādas programmatūras licences, jūs iegūstat tiesības izmantot likumīgu datorprogrammu, kurai nepieciešama šī licence. Faktūrrēķins, pārsūtīšanas licences dokuments un aktivizācijas atslēgas (ja piemērojamas) tiek pārsūtītas kopā ar licenci.

Mēs varam pārdot licences gan juridiskām, gan fiziskām personām. Tikmēr mēs nepērkam licences no atsevišķām personām.

UAB IT paslaugų centras pārdod gan jaunas, gan lietotas programmatūras licences un var piedāvāt pasaulē visizplatītākos risinājumus par pievilcīgākām cenām.

Nē, programmatūra nav nolietojusies. Aktivizējot jau izmantotu licenci, jūs iegūstat tieši tādu pašu programmatūras pakotni kā iepriekšējais šīs programmatūras īpašnieks.

Atkarībā no jūsu vajadzībām mēs varam piedāvāt gan programmatūras jaunākās versijas, gan novecojušās. Novecojoša programmatūra nenozīmē, ka tā nedarbojas. Ja jums nepieciešama kāda funkcionalitāte, lai apmierinātu jūsu biznesa IT vajadzības, mēs varam jums ieteikt, kuru programmatūras versiju jūs varat sasniegt ar minimālām izmaksām. Mēs arī visos gadījumos informējam klientu, ja ražotājs atbalsta pašreizējo versiju (kļūdu labojumi, atjauninājumi utt.).