Iš antrų rankų

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) dar 2012 metais priėmė istorinį sprendimą, kurio pagrindu EEE erdvėje atsirado nauja verslo niša – programinės įrangos pirkimas bei pardavimas iš antrų rankų.

Susipažinti

Visos mūsų pateikiamos licencijos yra nuolatinės ir neapribotos laike, angl. perpetual.

Parduodame ir perkame tik nepririšamas prie techninės įrangos licencijas. Galėsite licencijas perdiegti iš vieno kompiuterio ar serverio į kitą kada panorėsite.

Parduodame licencijas kartu su nuosavybės teisių perdavimu, t.y. jūs tampate nauju licencijos savininku.

Naudota programinė įrangaNaudota programinė įranga

Taip. Europos Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 3d. byloje nr. C-128/11 (nuoroda) pripažinta, jog pirkti bei parduoti programinės įrangos licencijas yra legalu remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/24/EB (nuoroda) ir jos įstatais dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos.

Ne, programinės įrangos gamintojas negali kištis į licencijos perdavimą nuo 2012 m. Europos Teisingumo Teismo sprendimo.

Vienareikšmio atsakymo nėra. OEM (Original Equipment Manufacturer) programinė įranga yra tiekiama tik kartu su technine įranga, tačiau jos pardavimas nėra uždraustas. Visgi tokios programinės įrangos pakartotinis panaudojimas yra apribotas įstatymų ir sudėtingai kontroliuojamas, todėl šiomis licencijomis neprekiaujame.

Taip, visos mūsų parduodamos licencijos yra išduotos įmonės gamintojos. Visų sandorių metu perduodant klientui licenciją yra pasirašomas aktas, kuriame garantuojame, jog ši licencija yra originali.

Ne. Programinės įrangos gamintoją informuoti apie programinės įrangos įsigijimą arba pardavimą nėra būtina.

Ne. Cloud ir kitokio tipo prenumeruojama programinė įranga yra apmokama vieną kartą per mėnesį arba metus. Šios programinės įrangos veikimas laike yra apribotas, todėl ja mes neprekiaujame.

Populiariausia programinė įranga 2019 metais:

  1. Microsoft Office 2016 Home & Business
  2. Microsoft Office 2019 Professional Plus
  3. Microsoft Office 2016 Standard
  4. Windows 10 Professional
  5. Microsoft Office 2013 Home & Business
  6. Microsoft Windows Server 2016 core
  7. Microsoft SQL Server 2016 Standard
  8. Microsoft Windows Server Remote Desktop Services 2016 User CAL
  9. Microsoft Windows Server 2016 User CAL
  10. Microsoft Windows Server 2012 R2

Naudota programinė įranga – tai programinė įranga, kuri pirmą kartą buvo parduota EEE erdvėje autorių teisių turėtojo ir vėliau perduota į antrinę rinką pakartotiniam naudojimui.

Ne. Bendradarbiaujame tik su įmonėmis, kurios registruotos Europos Sąjungai arba Europos Ekonominei Erdvei priklausančiose valstybėse.

Visiems produktams galioja standartinė Microsoft atnaujinimų politika. Tai reiškia, kad visi produktai gauna tuos pačius atnaujinimus, kaip ir programinė įranga įgyta tiesiai iš Microsoft partnerio ar jo atstovo.

Perkant naudotą programinės įrangos licenciją Jūs įgijate teisę legaliai naudoti tikslinę kompiuterinę programą. Kartu su licencija perduodama sąskaita-faktūra, teisės į licenciją perdavimo dokumentas ir aktyvacijos raktai (jei taikytina).

Licencijas galime parduoti tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims. Tuo tarpu licencijų iš fizinių asmenų neperkame.

UAB IT paslaugų centro pagrindinė veikla yra prekyba programinės įrangos licencijomis iš antrų rankų. Visgi esame ir Microsoft Partner Network narys, todėl naujos programinės įrangos pardavimas yra dalis mūsų verslo.

Ne, programinė įranga nesidėvi. Aktyvuodami jau naudotą licenciją jūs gaunate lygiai tą patį programinės įrangos paketą kaip ir prieš tai buvęs šios programinės įrangos savininkas.

Priklausomai nuo jūsų poreikių mes galime pasiūlyti tiek naujausias programinės įrangos versijas, tiek senesnes. Senstelėjusi programinė įranga nereiškia, kad ji nėra veikianti. Jeigu jūsų verslo IT poreikiams patenkinti reikia tam tikro funkcionalumo, mes galime patarti, nuo kurios programinės įrangos versijos jūs galite tai pasiekti su minimaliomis išlaidomis. Taip pat visais atvejais informuojame klientą, ar aktuali versija yra palaikoma gamintojo (klaidų taisymas, atnaujinimai,..).

Nuo 2012 metų ESTT (Europos Sąjungos teisingumo teismas) sprendimo prekyba naudota programine įranga yra teisėta.

Norite pirkti arba parduoti?

Kreipkitės.

Kontaktai